• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL

  ( VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED )

 • Tin tức - sự kiện

  Lễ kết nạp đảng viên Mới

  vnstell@adm

  Tháng Mười 18

  Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chi bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ -Vnsteel  (VMSC CO., LTD) đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lương Phan Vinh vào Đảng cộng sản Việt Nam.

  Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP và Bí thư Chi bộ Công ty VMSC trao Quyết định

  và tặng hoa cho đảng viên mới.

  Tập thể đảng viên Chi bộ Công ty VMSC CO., LTD