• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL

  ( VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED )

 • Sơ đồ tổ chức

 • XEM BẢN ĐỒ

 • TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL
  (VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED)


  Địa chỉ: Số 63, Ngõ 42, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Điện thoại: 0243 9875007 / 0243 9874374 Fax: 0243 9875010

            

 • XEM BẢN ĐỒ