• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL

  ( VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED )

 • Tin tức - sự kiện

  Công ty VMSC tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

  vnstell@adm

  Tháng Một 8

  Ngày 24/12/2020, Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ -VNSTEEL (VMSC Co., ltd) long trọng tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác xuất khẩu lao động năm 2020 đồng thời trao đổi, thống nhất đề ra một số giải pháp trọng yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021.