• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL

  ( VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED )

 • Tin tức - sự kiện

  Lễ Kết nạp Đảng viên

  vnstell@adm

  Tháng Mười Hai 24

  Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, ngày 24  tháng  12  năm 2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ -VNSTEEL (VMSC CO., LTD) đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Lê Thị Bích Phượng vào Đảng cộng sản Việt Nam.